Udzielanie licencji oraz wypisów na wykonywanie transportu drogowego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające, że osoby zarządzające przedsiębiorstwem (Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od chwili jego wydania.):
  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywanego zawodu,
  • nie wydano w stosunku do tych osób prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • Dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzona dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  • 9.000 Euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5.000 Euro na każdy następny pojazd samochodowy.
 • Oświadczenie, iż zatrudnieni kierowcy spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi. Nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 • Potwierdzenie wpłaty za wydanie licencji.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (+48 24) 267-68-22.

Opłaty

 • Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym nie będącym taksówką:
  • okres ważności licencji od 2 do 15 lat - 700 zł.
  • okres ważności licencji od 15 do 30 lat - 800 zł.
  • okres ważności licencji od 30 do 50 lat - 900 zł.
 • Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:
  • okres ważności licencji od 2 do 15 lat - 800 zł.
  • okres ważności licencji od 15 do 30 lat - 900 zł.
  • okres ważności licencji od 30 do 50 lat - 1000 zł.
 • Z uwzględnieniem § 4 i § 5 ust. 1 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1664):
  • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu do licencji opłata wynosi 1 % opłaty za licencję za każdy wypis.
  • za wydanie wypisu z licencji za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1772
31 października 2013 13:44 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
17 stycznia 2012 11:58 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 14:21 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.