Utrata lub zniszczenie tablic rejestracyjnych (wydanie nowych lub wtórnika tablic rejestracyjnych).

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu lub o wydanie skierowania na wykonanie wtórnika zniszczonych tablic rejestracyjnych (o rodzaju wystąpienia decyduje wnioskodawca)
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Zaświadczenie wydane przez policję - w przypadku kradzieży tablic
 • Oświadczenie złożone przez właściciela pod odpowiedzialnością karną na okoliczność zgubienia tablic - w przypadku zgubienia tablic
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne - w przypadku zniszczenia tablic
 • Dowód tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy wymiany tablic mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • dowód rejestracyjny - 48 zł
 • pozwolenie czasowe (w przypadku wniosku o rejestrację) - 12 zł
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 11 zł
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 16,50 zł
 • tablice rejestracyjne motorowerowe - 30 zł
 • tablice rejestracyjne motocyklowe - 40 zł
 • tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł
 • tablice rejestracyjne na przyczepę - 40 zł
 • tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe - 1.000 zł
 • tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe - 500 zł
 • Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł.
  • pozwolenia czasowego - 0,50 zł.
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
  • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.
  • karty pojazdu - 0,50 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 na konto BS ,,MAZOWSZE'' Nr 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 4616
29 sierpnia 2017 10:50 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lipca 2017 13:51 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
06 lipca 2017 13:51 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.