Wpis do ewidencji instruktorów, wykładowców.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
  • fotografia,
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne,
  • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnień  do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (+48 24) 267-68-22.

Opłaty

Wpis do ewidencji instruktorów,  wykładowców - 50,00 zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1390
31 października 2013 13:58 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2013 09:04 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
18 września 2013 09:04 Adam Kosiński - Usunięcie załącznika.