Wprowadzenie adnotacji do dokumentów rejestracyjnych (gaz, hak).

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela o wprowadzenie adnotacji do dokumentów rejestracyjnych
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Dokument tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Wniosek o wpis adnotacji GAZ, HAK mogą złożyć wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.
  • W przypadku adnotacji GAZ:
  • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
  • faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji.
 • W przypadku wpisu HAK:
  • zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

Za wprowadzenie adnotacji do dokumentów rejestracyjnych (GAZ, HAK) - nie pobiera się opłat.

Inne informacje

- Jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC), odbierany jest w Komendzie/Komisariacie Policji właściwej ze względu na miejsce zatrzymania dowodu.

- Jeśli dowód został zatrzymany ze względu na zniszczenie dokumentu należy wystąpić o wymianę dowodu (patrz karta informacyjna: "Wymiana dowodu rejestracyjnego").

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 5933
07 lipca 2017 12:05 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2017 12:03 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.
31 października 2013 14:00 (Adam Kosiński) - Aktualizacja danych sprawy.