Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stacje kontroli pojazdów, określające następny termin badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnego badania technicznego pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.
 • Oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną o utracie dokumentu.
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny w przypadku jego zniszczenia.
 • Dowód tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
 • komplet nalepek legalizacyjnych 12,50 zł.
 • Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł.
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59
  NR konta BS ,,MAZOWSZE" 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 7405
14 sierpnia 2017 11:40 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2017 12:55 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2017 12:55 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.