Wydanie wtórnika karty pojazdu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela o wydanie wtórnika karty pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Tablice rejestracyjne (dotyczy tablic rejestracyjnych nowego typu)
 • Oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną w sprawie utraty karty pojazdu
 • Pisemna informacja wystawiona przez producenta, importera, jeżeli została utracona przed pierwszą rejestracją lub organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzająca dane zawarte w utraconej karcie pojazdu
 • Zaświadczanie z policji potwierdzające zgłoszenie utraty karty pojazdu, jeżeli została zgubiona przed pierwszą rejestracją
 • Dotychczasowa karta - w przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność
 • Dowód tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Wydanie wtórnika karty pojazdu mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • karta pojazdu - 75 zł
 • dowód rejestracyjny - 48 zł
 • komplet nalepek legalizacyjnych 11 zł
 • Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł.
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
  • karty pojazdu - 0,50 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59

               na konto BS ,,MAZOWSZE'' Nr 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 4259
29 sierpnia 2017 10:41 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2017 12:56 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2017 12:56 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.