Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.
 • Oświadczenie właściciela o utracie lub zniszczeniu nalepki kontrolnej lub znaku legalizacyjnego złożone pod odpowiedzialnością karną.
 • Tablice rejestracyjne (nie dotyczy wydania wtórnika nalepki kontrolnej).
 • Dowód tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Wnioski o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł.
 • komplet nalepek legalizacyjnych 12,50 zł.
 • Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59

             na konto BS ,,MAZOWSZE'' Nr 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 19:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 3625
28 sierpnia 2017 14:37 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2017 12:57 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2017 12:57 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.