Wydawanie zaświadczeń oraz wypisu z zaświadczenia w krajowym transporcie drogowym na przewozy na potrzeby własne dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się na terenie powiatu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Oświadczenie, iż zatrudnieni kierowcy spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 • Potwierdzenie wpłaty za wydanie zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (+48 24) 267-68-22.

Opłaty

 • Za wydanie zaświadczenia
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 1 roku - 100 zł.
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 2 lat - 200 zł.
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 3 lat - 300 zł.
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 4 lat - 400 zł.
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 5 lat - 500 zł.
 • Za wydanie wypisu:
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 1 roku - 20 zł.
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 2 lat - 40 zł.
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 3 lat - 60 zł.
  • gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 4 lat - 80 zł.
  • gdy zaświadczanie wydawane jest na okres do 5 lat - 100 zł.
 • Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia, pobiera się opłaty w wysokości odpowiedniej do upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59.      

                      BS ,,MAZOWSZE'' Nr 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 19:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2589
28 sierpnia 2017 11:53 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2017 13:28 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2017 13:27 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.