Wyrejestrowanie pojazdu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Wyrejestrowanie pojazdy mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu - jeżeli była wydana.
 • W zależności od przyczyny wyrejestrowania:
  • utylizacja pojazdu - zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub zespołu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę oraz tablice rejestracyjne.
  • kradzież pojazdu - stosowne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, stosowne zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu.
  • wywóz pojazdu z kraju - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
  • zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą oraz tablice rejestracyjne.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • Opłata za wydanie decyzji - 10 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59.

                      BS ,,MAZOWSZE'' w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 19:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 16306
24 lutego 2020 10:08 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
24 lutego 2020 10:07 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.
28 sierpnia 2017 11:40 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.