Zatwierdzanie projektu organizacji ruchu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
  • co najmniej dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu,
  • opinię komendanta powiatowego Policji – jeżeli projekt obejmuje drogę powiatową,
  • opinię zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (+48 24) 267-68-22.

Opłaty

  • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu jest bezpłatne.

Inne informacje

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 zawierający:

  • Lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu),
  • Parametry geometrii drogi;

3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (dot. projektu zawierającego sygnalizację świetlną),

4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji (dot. projektów zawierających znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz projektów zmiennej organizacji ruchu),

5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzącymi
w pasie drogowym opis występujących zagrożeń lub utrudnień,

6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu,

7. Nazwisko i imię projektanta.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 19:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2900
07 lipca 2017 14:55 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2017 14:55 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.
31 października 2013 14:22 (Adam Kosiński) - Aktualizacja danych sprawy.