Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Zawiadomienie o zbyciu
  • Dotychczasowy właściciel do zawiadomienia o zbyciu dołącza kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np.: umowa sprzedaży).
  • Dokument tożsamości:
    • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
    • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu mogą złożyć wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - nie pobiera się opłat.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 19:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 15094
05 marca 2020 08:44 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
05 marca 2020 08:42 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.
10 lipca 2017 08:16 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.