Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję.
  • Pokwitowanie policyjne o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
  • Dokument tożsamości:
    • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
    • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Dowód rejestracyjny mogą odebrać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
  • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dopuszczające pojazd do ruchu po ustaniu przyczyny zatrzymania dowodu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

  • Zwrot dowodu rejestracyjnego - nie pobiera się opłat.

Inne informacje

Jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC), odbierany jest w Komendzie/Komisariacie Policji właściwej ze względu na miejsce zatrzymania dowodu.

Jeśli dowód został zatrzymany ze względu na zniszczenie dokumentu należy wystąpić o wymianę dowodu (patrz karta informacyjna: "Wymiana dowodu rejestracyjnego").

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 19:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 7239
10 lipca 2017 08:26 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.
10 lipca 2017 08:24 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
31 października 2013 14:27 (Adam Kosiński) - Aktualizacja danych sprawy.