Informacja dot. wystawienia legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek podmiotu uprawnionego do rybactwa, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
  o rybactwie śródlądowym, który otrzymał zgodę Rady Powiatu w Płocku na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej, zawierający informację o wykształceniu i liczbie lat pracy kandydatów,
 2. Do wniosku dołącza się.
  2.1 pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, w przypadku działania w sprawie przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój nr 9, telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku

21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

- bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

 

Termin i sposób załatwienia

 1. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.
 2. Wydanie oraz odbiór legitymacji:
  Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 413, piętro IV, osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa do odbioru dokumentu albo za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, pokój 413, piętro IV, telefon (24) 267-68-45.


Pouczenie:

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 652), strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2013 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2065
23 listopada 2017 13:45 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lutego 2016 10:34 (Adam Kosiński) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lutego 2016 10:34 (Adam Kosiński) - Aktualizacja danych sprawy.