Informacja o uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu/zmianie statutu spółki wodnej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu statutu spółki wodnej lub jego zmiany
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. Statut spółki wodnej 1 egz.
  2.2. Uchwała w sprawie statutu bądź zmiany statutu

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku,
Wydział Organizacji i Nadzoru - Kancelaria Ogólna, pokój 212, piętro II, telefon (24) 267-67-74

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania decyzji w wysokości 10 zł, należna na podstawie pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). 
  Zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  - bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  (części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
  Zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  - bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w terminie do miesiąca lub w terminie do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia  stronie, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, pokój 502A, piętro V,
telefon (24) 267-67-97.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2013 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 854
03 lutego 2016 11:57 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
03 lutego 2016 11:56 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
03 lutego 2016 11:53 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.