Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/pośrednictwo

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
  • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 2.
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę.
  • Wykaz pojazdów.
  • Dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (+48 24) 267-68-22.

Opłaty

  • Okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 przewóz osób 700 pośrednictwo 800
  • od 15 do 30 przewóz osób 800 pośrednictwo 900
  • od 30 do 50 przewóz osób 900 pośrednictwo 1000
  • Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

                    Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59

                        na konto BS ,,MAZOWSZE'' Nr 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2013 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2355
29 sierpnia 2017 10:58 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lipca 2017 10:46 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
06 lipca 2017 10:43 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.