Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  • Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną.
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę.
  • Informację z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie osoby zarządzającej przedsiębiorstwem oraz zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  • Dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (+48 24) 267-68-12.

Opłaty

  • Okres ważności zezwolenia - Czas nieoznaczony
  • Zakres zezwolenia transport: osób 1000 zł rzeczy 1000 zł
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia.

                Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59

                       na konto BS ,,MAZOWSZE'' Nr 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2013 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2148
29 sierpnia 2017 10:56 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lipca 2017 13:46 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
06 lipca 2017 13:46 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.