Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  •  wniosek (podanie),
  • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,
  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejsce złożenia dokumentów

 Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 9, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Bielska 59,
II piętro w pok. 205 tel. 267-67-57.

Opłaty

Zwalnia się od opłaty skarbowej

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2015 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 2593
06 lipca 2017 09:59 Adam Kosiński - Usunięcie załącznika.
06 lipca 2017 09:45 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
06 lipca 2017 09:45 Adam Kosiński - Usunięcie załącznika.