Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Kserokopie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub inne dokumenty potwierdzające przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu w przypadku robót budowlanych dla których wymagany był projekt budowlany.
2. Upoważnienie udzielone osobie w moim imieniu.
3. Do wglądu dziennik budowy lub kopie pierwszej i ostatniej strony dziennika – dotyczy wydania kolejnego tomu
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dziennika budowy dokonanej na konto 52 9042 0003 0000 1586 2000 0040 lub potwierdzenie z kasy Starostwa Powiatowego w Płocku
5. Oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o zgubieniu lub kradzieży dziennika budowy/oryginał/, w przypadku utraty poprzednio wydanego dziennika.
6. Dziennik budowy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 9, natomiast po odbiór dziennika należy się zgłaszać w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Bielska 59, 
II piętro w pok. 205 tel. 267-67-57

Opłaty

W przypadku zakupu dziennika w Starostwie Powiatowym w Płocku, kwota 8 zł.

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dziennika budowy dokonanej na konto 52 9042 0003 0000 1586 2000 0040 lub potwierdzenie z kasy Starostwa Powiatowego w Płocku

Podstawa prawna

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r, nr 108, poz. 953 ze zm.) 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2015 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2897
06 lipca 2017 09:39 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
06 lipca 2017 09:38 Adam Kosiński - Usunięcie załącznika.
06 lipca 2017 09:27 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.