Informacja o wydaniu zaświadczenia o objęciu/ nieobjęciu działki/łek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu wchodzącego w skład działki/ek.

Do wniosku dołącza się:

˗ wypełniony wniosek właściciela/współwłaściciela działki o wydanie zaświadczenia 

˗ dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru
Kancelaria Ogólna
parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

Opłata skarbowej od wydania zaświadczenia w wysokości 17 zł, należnej na podstawie pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z poźn. zm.) – z dopiskiem „Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia- imię i nazwisko Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki” na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku

21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

lub bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu. 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

 

Inne informacje

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
piętro V, pokój nr 502 a, telefon 24/267-67-95.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2016 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 3501
18 maja 2018 10:06 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.
18 maja 2018 10:04 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.
18 maja 2018 10:03 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.