Przedłużenie ważności lub wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wnioski:
Wniosek o przedłużenie ważności lub wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy.

Wymagane załączniki:

 • kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • zdjęcie legitymacyjne (dotyczy instruktorów nauki jazdy posiadających legitymację instruktora wydaną przed 13 stycznia 2013 r.).
 • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego)

Dokumenty do wglądu:

 • prawo jazdy,
 • legitymacja instruktora nauki jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
 • środa 7.30 do 17.00.

Termin i sposób załatwienia

Termin złożenia:
Najpóźniej w ostatnim dniu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki (nie później niż w ciągu 1 miesiąca).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 818
10 lipca 2017 08:45 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 08:44 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lipca 2017 08:42 (Dariusz Panuszewski) - Utworzenie sprawy.