Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wnioski:
Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).

Wymagane załączniki:
Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy oprócz wniosku załącza następujące dokumenty:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • kserokopię krajowego prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 • ełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego)

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
 • krajowe prawo jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
 • środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 35 zł.

Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

 • Konwencja o ruchu drogowym, Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Akt końcowy z dnia 19 września 1949 r.,
 • Konwencja o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.,
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Inne informacje

Międzynarodowe prawo jazdy stwierdza:
- posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw - stron Konwencji o ruchu drogowym z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym (kategoria T).

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w zakresie:
- posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się na okres 3 lat od daty wydania tego dokumentu. Data ważności jest jednak ograniczona datą ważności kategorii ważnej najkrócej w przypadku terminowego prawa jazdy.

Istnieje możliwość skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej.

Międzynarodowe prawo jazdy nie może być wydane osobie, która ma nieaktualne dane (adres, nazwisko, termin ważności) w krajowym prawie jazdy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 1318
10 lipca 2017 09:07 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 09:06 (Dariusz Panuszewski) - Utworzenie sprawy.