Zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski:
Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).
Wymagane załączniki:
W przypadku, gdy zachodzi konieczność wymiany dokumentu prawa jazdy:

  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
  • pełnomocnictwo ( jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego )

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
  • środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 50 gr. gdy zwracany jest zatrzymany dokument.

Opłata w wysokości 100 zł 50 gr. gdy istnieje potrzeba wymiany zatrzymanego dokumentu na nowy.
Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Inne informacje

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji.
Na podstawie ww. wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 1759
10 lipca 2017 11:38 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lipca 2017 11:35 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 11:35 (Dariusz Panuszewski) - Utworzenie sprawy.