Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
- Regulamin;

- Protokół z Zebrania Członków Założycieli;

- Lista Członków Założycieli Stowarzyszenia (minimum 3 osoby), zawierająca dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków we wniosku

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 40 - 43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji Kultury i Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2017 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 918
04 listopada 2019 08:55 (Anna Radzka) - Aktualizacja danych sprawy.
26 lipca 2019 14:07 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
26 lipca 2019 14:07 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.