Informacja o wydaniu zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie / utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

Załącznik do wniosku:

Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej od wydania zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 9, parter, telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

1.   Opłata skarbowa od wydania zezwolenia:

- w wysokości 616 zł na wykonywanie działalności gospodarczej,

- w wysokości 82 zł za pozostałe zezwolenia.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł.

 Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać

-przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku   21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

-bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033).

·      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

·      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b, 09-402 Płock, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 406
19 grudnia 2018 14:44 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
19 grudnia 2018 14:42 (Katarzyna Bernaciak) - Utworzenie sprawy.