.Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Informacja

dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

 

Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Starosta Płocki informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Płocku, skorzystać ze środków wspierających komunikowanie:

·         fax 24 267 68 48,

·         poczta elektroniczna starostwo@powiat.plock.pl,

·         skrytka ePUAP adres: 59y4ajku1g/SkrytkaESP lub 59y4ajku1g/skrytka,

·         informacje dotyczące działalności Starostwa Powiatowego w Płocku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-plock.pl/ oraz na stronie internetowej http://powiat.plock.pl/.

Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Płocku posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie (pobierz) można przekazać:

·         pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock,

·         faxem na numer 24 267 68 48,

·         pocztą elektroniczną: starostwo@powiat.plock.pl,

·         przez skrytkę ePUAP adres: 59y4ajku1g/SkrytkaESP lub 59y4ajku1g/skrytka,

·         osobiście: Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 Płock.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2019 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 210
13 grudnia 2019 15:04 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2019 15:00 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
13 grudnia 2019 14:57 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.