Wydział Organizacji i Nadzoru

• Biuro Rady Powiatu – kierowane przez kierownika referatu,
• Referat Kadr i Szkolenia – kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Ogólno - Gospodarczy - kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Organizacyjny - podległy bezpośrednio dyrektorowi wydziału,
• Biuro Audytu - podległe bezpośrednio Audytorowi wewnętrznemu,
• Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowiska

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału

Kontakt

Wydział Organizacji i Nadzoru
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel. (24) 267-67-07, fax 267-68-48
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOCKU.

1. REJESTR INTERPELACJI, POSTULATÓW I ZAPYTAŃ RADNYCH RADY POWIATU W PŁOCKU.

2. REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU W PŁOCKU.

3. REJESTR WNIOSKÓW KOMISJI RADY POWIATU W PŁOCKU.

4. REJESTR WYDAWANYCH UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW.

5. REJESTR AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH.

6. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW.

7. REJESTR - WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PŁOCKIEGO.

8. REJESTR ZAWARTYCH POROZUMIEŃ.

9. REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU.

10. REJESTR USTALEŃ ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU.

11. REJESTR POSTANOWIEŃ ZARZĄDU POWIATU W PŁOCK.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 23:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 13115
24 stycznia 2020 11:21 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana danych jednostki.
23 lipca 2019 14:07 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie stanowiska: Zastępca Dyrektora Wydziału - Audytor Wewnętrzny.
23 lipca 2019 14:06 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie stanowiska: Zastępca Dyrektora Wydziału.