Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Wybierz rok

Wniosek o pozwolenie na budowę stacji transmisyjnej WA-0166 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilajacą w Wyszogrodzie

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Algo Poland Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wyszogród ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Wyszogród jednostka ewidencyjna: 141915_2 Wyszogród nr ewidencyjne działki : 83/1 w m. Wyszogród, gm. Wyszogród opis projektowanego obiektu : Budowa stacji transmisyjnej...