Sieci

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wincentów ulica: obręb ewidencyjny: 0016 Wincentów jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 38/2, 254, 85/2, 85/1 w m. Wincentów, gm. Łąck. opis projektowanego obiektu : Budowa...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w Bielsku

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Bielsk jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : dz. nr 205/3, 205/4, 206 w m. Bielsk, gm. Bielsk. opis projektowanego obiektu : Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Juryszewo ulica: obręb ewidencyjny: 0012 Juryszewo jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działki: 143/1, 164 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego. ...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Radzanowo ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Radzanowo jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/10, 71/12, 72/3, 72/11, 72/12, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 72/18 ...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 288/33, 288/37 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową. data...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielino ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Bielino-Wirginia jednostka ewidencyjna:141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 231 opis projektowanego obiektu: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia. data wniesie...

Zgłoszenie Budowa sieci elektroenergetycznej nn – linia napowietrzna nn i przyłącza kablowego nn we m. Wincentów, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wincentów ulica: obręb ewidencyjny: 0016 Wincentów jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 199, 200, 243/2 w m. Wincentów, gm. Łąck. opis projektowanego obiektu : Budowa sieci...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Matyldów ulica: obręb ewidencyjny: 0009 Matyldów jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 28/22, 28/31 w m. Matyldów, gm. Łąck opis projektowanego obiektu : Budowa sieci kablowej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łaziska ulica: obręb ewidencyjny: 0008 Łaziska jednostka ewidencyjna: 141911_2 Słubice nr ewidencyjne działek: 204/1, 205 opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową ...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Ciachcin ulica: obręb ewidencyjny: 0004 Ciachcin jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : dz. nr 3/26, 6, 7/5, 13/3, 13/8, 13/7 w m. Ciachcin, gm. Bielsk. opis projektowanego obiektu : Budowa elektroenergetycznej ...