Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania wynikające przede wszystkim z:
1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
2. ustawy z dnia 17 maja 1998 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Oraz innych aktów normatywnych przedmiotowo związanych z profilem działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

• Referat Geodezji, Kartografii i Katastru – kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych – kierowany przez kierownika referatu,
• Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej - kierowany przez kierownika referatu.

Stanowiska

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału

Kontakt:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel. (24) 267-67-47, fax 267-68-48
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

Dokumenty

Informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 23:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 49205
20 listopada 2015 12:37 Adam Kosiński - Zmiana danych jednostki.
20 listopada 2015 12:36 Adam Kosiński - Zmiana danych jednostki.
03 czerwca 2015 12:40 Adam Kosiński - Zmiana danych jednostki.