Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania wynikające przede wszystkim z:
1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
2. ustawy z dnia 17 maja 1998 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Oraz innych aktów normatywnych przedmiotowo związanych z profilem działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

• Referat Geodezji, Kartografii i Katastru – kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych – kierowany przez kierownika referatu,
• Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej - kierowany przez kierownika referatu.

Stanowiska

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału

Kontakt:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
fax 267-68-48
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl


Sekretariat: tel. (24) 267-67-47

Dyrektor: tel. (24) 267-67-48

Zastępca Dyrektora: (24) 267-67-49

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru:
a) Kierownik (24) 267-67-56
b) Stanowisko obsługi klientów (24) 267-68-97
c) Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych (24) 267-67-50
d) Stanowisko obsługi opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków (24) 267-68-86, (24) 267-68-98, (24) 267-68-99

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych:
a) Kierownik (24) 267-67-54
b) Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami (24) 267-67-52, (24) 267-67-53, (24) 267-67-55
c) Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ochrony gruntów rolnych (24) 267-67-44, (24) 267-67-47

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej:
a) Kierownik (24) 267-68-88
b) Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (24) 267-68-85
c) Stanowisko obsługi klientów (24) 267-68-91
d) Stanowisko obsługi narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu (24) 267-68-95
e) Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej (24) 267-68-85, (24) 267-68-94
f) Stanowisko obsługi wykonawców prac geodezyjnych (24) 267-68-90, (24) 267-68-92

Dokumenty

Informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 23:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 67836
27 lipca 2018 15:03 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.
20 listopada 2015 12:37 (Adam Kosiński) - Zmiana danych jednostki.
20 listopada 2015 12:36 (Adam Kosiński) - Zmiana danych jednostki.