Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Geolog Powiatowy - nadzorowany bezpośrednio przez Starostę Płockiego,
• Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej - kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Leśnictwa i Środowiska - kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierowany przez kierownika referatu.

Stanowiska

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału

Kontakt:

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel. (24) 267-67-97, fax 267-68-48
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W WYDZIALE ŚRODOWISKA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Rejestr kart wędkarskich – udostępnia się wszystkie informacje, oprócz danych osobowych.

2. Rejestr strażników Społecznej Straży Rybackiej – udostępnia się wszystkie informacje, oprócz danych osobowych.

3. Rejestr wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia w trybie ustawy z dnia 08.06.2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – udostępniane informacje – powierzchnia gruntów, które mogą być przeznaczone do zalesienia wg poszczególnych gmin.

4. Uproszczone plany urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych (art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach).

5. Rejestr posiadania żywych zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzenia ich hodowli.

6. Powiatowe Archiwum Geologiczne – w organizacji; na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców będzie udostępniana przez Starostę Płockiego – na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.12.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1676).

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 23:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 24423
06 sierpnia 2020 10:30 (Anna Bąbała) - Aktualizacja danych jednostki.
24 lutego 2020 12:25 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Dyrektora Wydziału.
24 lutego 2020 12:18 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie stanowiska: Beata Banaszczak.