Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

W skład Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego wchodzi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku oraz samodzielne stanowiska pracy do spraw:
a) obronnych
b) obrony cywilnej i wojskowych
c) zarządzania kryzysowego

Stanowiska

Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kontakt:

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock - pokoje:
- 221 - sprawy zarządzania kryzysowego - tel.(24) 267-68-65
- 212 - sprawy obronne - tel. (24) 267-67-86
- 212 - sprawy wojskowe i obrany cywilnej - tel. (24) 267-67-87
- 221 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (24) 267-67-13

fax: (24) 267-67-66
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl
zk@powiat.plock.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w ramach Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, 09 – 400 Płock, pokój 507.

tel. + 48 (24) 267 – 67 – 13
fax + 48 (24) 267 - 67 - 66


Dyżurni PCZK :

Mateusz Bąkowski
Cezary Idzik
Agnieszka Robak
Jerzy Wieczorek
Ewa Piasecka

tel. kom. 608 – 598 – 069
tel. +48 (24) 267 – 67 – 13,
fax +48 (24) 267 – 67 – 66,


e-mail: zk@powiat.plock.pl


Godziny pracy:

W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego pełnione są całodobowe dyżury, wg. ustalonego na każdy kolejny miesiąc grafiku dyżurów, w czasie których przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach kryzysowych mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu.


Zakres działania :
• pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przypływu informacji na potrzeby Zarządzania Kryzysowego,
• współdziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej,
• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
• dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,
• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 23:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 10382
01 czerwca 2020 08:08 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.
11 marca 2020 14:11 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie stanowiska: p. o. Kierownika Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.
11 marca 2020 14:10 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie stanowiska: p. o. Kierownika Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.