Sprawozdania finansowe Powiatu Płockiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rok 2019

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Rachunek zysków i strat jednostki - Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych zawartych w załącz

Rok 2018

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Rachunek zysków i strat jednostki - Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych zawartych w załączniku ,,Informacja dodatkowa''