Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wniosek o pozwolenie na budowę stacji transmisyjnej WA-0126 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzna linia zasilania w Łęgu Probostwie

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Algo Poland Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: obręb ewidencyjny: 0024 Łęg Probostwo jednostka ewidencyjna: gmina Drobin numery działek ewid.: 202 opis projektowanego obiektu: stacja transmisyjna WA-0126 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz z wewnętrzną linią zasilania.

Wniosek o pozwolenie na budowę stacji transmisyjnej WA-0166 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilajacą w Wyszogrodzie

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Algo Poland Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wyszogród ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Wyszogród jednostka ewidencyjna: 141915_2 Wyszogród nr ewidencyjne działki : 83/1 w m. Wyszogród, gm. Wyszogród opis projektowanego obiektu : Budowa stacji transmisyjnej...