Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 1/2010 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.

Uchwała Nr 1/2010 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Działając na podstawie § 3 uchwały Nr 262/XXX/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony d...