Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XI sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 30 października 2019 r.

Płock, dn. 22 października 2019 r. PRZEWODNICZACY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.8.2019