Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 1/2011 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.

Uchwała nr 1/2011 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 17 maja 2011r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Działając na

Uchwała Nr 1/2010 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.

Uchwała Nr 1/2010 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Działając na podstawie § 3 uchwały Nr 262/XXX/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony d...

Obwieszczenie Starosty Płockiego w sprawie samosiewów na gruntach nieleśnych.

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY PŁOCKIEGO z dnia 13 października 2009 r. w sprawie samosiewów na gruntach nieleśnych Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) a p e l u j ę