Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na IX sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Płock, dn. 20 sierpnia 2019 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.6.2019 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadam

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia przez stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia przez stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe Na podstawie art. 25 ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713), art. 2 pkt. 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115) oraz Zarządzenia nr 25/2018...

Zaproszenie na VIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 26 czerwca 2019 r.

Płock, dn. 18 czerwca 2019 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU w PŁOCKU OR-I.0002.5.2019 MISZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję Rady Powiat