Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na V sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 20 lutego 2019r.

Płock, dn. 12 lutego 2019 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.2.2019 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że