Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów pn. „Uproszczone plany urządzenia lasu” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 12 obrębów ewidencyjnych powiatu płockiego

INFORMACJA z dnia 5 lutego 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów pn. „Uproszczone plany urządzenia lasu” Na podstawie art. 30, art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...