Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w kadencji 2014-2018 na dzień 25 kwietnia 2018r.

Płock, dn. 11 kwietnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.4.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień...