Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 9 września 2020 r.

Płock, dn. 2 września 2020 r. PRZEWODNICZACY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.5.2020 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym