Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 19 grudnia 2018r.

Płock, dn. 5 grudnia 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.13.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 19 grudnia...

Zaproszenie na II sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 w dniu 10 grudnia 2018 r.

Płock, dn. 3 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.12.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zawiadamiam, że zwołuję II sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 10...