Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XXV sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 21 czerwca 2017 r.

Płock, dn. 12 czerwca 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.5.2017 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 21 czerwca...

Informacja w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników administracji rządowej-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministów z dnia 29 marca 2017 roku, 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 roku będą w urzędach administracji rządowej dniami wolnymi od pracy.