Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na VII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 24 kwietnia 2019r.

Płock, dn. 10 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.4.2019 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że zwołuję VII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 24 kwietnia 2019r. (tj....