Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Powiatu w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Płock, dn. 14 sierpnia 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.7.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na...