Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 1/2018 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 27 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr 1/2018 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Działając na podstawie § 3 uchwały nr 262/XXX/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony...

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Powiatu w Płocku na dzień 16 maja 2018r.

Płock, dn. 9 maja 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.5.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 16 maja...