Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 25 października 2017r

Płock, dn. 17 października 2017 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU w PŁOCKU OR-I.0002.8.2017 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zawiadamiam, że zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 25 października...

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 w dniu 20 września 2017r.

Płock, dn. 11 września 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.7.2017 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 20 września...