Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Powiatu w dniu 24 października 2018 r.

Płock, dn. 17 października 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.9.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień...

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu w dniu 19 września 2018 r.

Płock, dn. 12 września 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.8.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień...