Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 18 grudnia 2019 r.

Płock, dn. 4 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.10.2019 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5

Zaproszenie na XII sesje Rady Powiatu w Płocku na dzień 27 listopada 2019 r.

Płock, dn. 20 listopada 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.9.2019 MIESZKAŃCY POWIATU PŁO