Komunikaty

Zaproszenie na XII sesje Rady Powiatu w Płocku na dzień 27 listopada 2019 r.

Płock, dn. 20 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

w Płocku

OR-I.0002.9.2019

 

MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) zawiadamiam, że zwołuję XII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 27 listopada 2019r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Sytuacja wsi i rolnictwa w powiecie płockim.

6. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.

7. Przyjęcie do realizacji „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2020-2024”; - w tym podjęcie tematycznej uchwały (druk nr 1).

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego (druk nr 2),

2) zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku (druk nr 3),

3) zmiany uchwały Nr 48/VI/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim ze zmianami (druk nr 4),

4) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o powierzchni 350 m2 oznaczonej jako działka ewidencyjna 130/20 położonej w obrębie geodezyjnym Goślice, gmina Bielsk (druk nr 5),

5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym mienia Powiatu Płockiego na rzecz „Banku Żywności w Płocku” – Związek Stowarzyszeń (druk nr 6),

6) zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w  Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (druk nr 7),

7) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (druk nr 8),

8) przekształcenia czteroletniego Technikum w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w pięcioletnie Technikum w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (druk nr 9),

9) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (druk nr 10),

10) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (druk nr 11),

11) przekształcenia czteroletniego Technikum w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w pięcioletnie Technikum w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (druk nr 12),

12) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (druk nr 13),

13) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie (druk nr 14),

14) przekształcenia czteroletniego Technikum w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w pięcioletnie Technikum w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie (druk nr 15),

15) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie na czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie (druk nr 16).

9. Sprawy różne, w tym:

- postulaty, interpelacje i zapytania radnych;

- wolne wnioski i oświadczenia radnych;

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

10. Zamknięcie sesji.

 

    Z poważaniem


Przewodniczący Rady

  /-/ Lech Dąbrowski


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-11-20
Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Płocku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2019 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 537
21 listopada 2019 12:37 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika [druk_nr_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2019 12:37 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika [druk_nr_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2019 12:37 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika [druk_nr_14.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)