Komunikaty

Zaproszenie na XIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 18 grudnia 2019 r.

Płock, dn.  4 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

w Płocku

OR-I.0002.10.2019


Mieszkańcy Powiatu Płockiego


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) zawiadamiam, że zwołuję XIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 18 grudnia 2019 r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) „Kierunków Działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2020 rok” (druk nr 1);

2) wyrażenia zgody zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gostynińskim i Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 2);

3) wyrażenia zgody zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kutnowskim i Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 3);

4) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka (druk nr 4);

5) zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich (druk nr 5);

6) przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2020 rok (druk nr 6);

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2020 rok (druk nr 7);

8) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2020 rok (druk nr 8).

6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego, w tym:

- odczytanie opinii RIO,

- podjęcie tematycznej uchwały (druk nr 9).

7. Uchwalenie Budżetu Powiatu Płockiego na rok 2020, w tym:
8. Sprawy różne, w tym:

  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

  • odczytanie opinii RIO,

  • odczytanie wniosków i opinii komisji stałych,

  • odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów,

  • dyskusja- przedstawienie stanowisk klubów radnych,

  • podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2020 (druk nr 10).

  • postulaty, interpelacje i zapytania radnych;

  • wolne wnioski i oświadczenia radnych;

  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

9. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

/-/ Lech Dąbrowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-12-04
Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Płocku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2019 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 490
17 grudnia 2019 12:49 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika [druk_nr_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2019 12:48 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika [druk_nr_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2019 12:37 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)