Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych''

ZDP.T.2930/5/2020 Ogłoszenie nr 587856-N-2020 z dnia 2020-09-22 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km

ZDP.T.2930/4/2020 Ogłoszenie nr 582884-N-2020 z dnia 2020-09-22 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...