Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935 W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km''

ZDP.T.2930/7/2018 Ogłoszenie nr 590171-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...

Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica) na odcinku od km 5+960 do km 6+648 o długości 0,688 km

ZDP.T.2931/4/2018 Ogłoszenie nr 568552-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamieni

Przetarg ograniczony na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu

ZDP.T.2931/3/2018 Ogłoszenie nr 559867-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. ,,Dostawa remontera drogowego typu patcher''

ZDP.T.2930/5/2018 Ogłoszenie nr 559472-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa remontera drogowego typu patcher OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie