Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadminienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco

Płock, dnia 15 marca 2016 roku ZDP.T.2930/2/2016 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock, woj. mazowieckie 2. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Tryb udzielania zamówienia:...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki na terenie działania poszczególnych Baz w 2016 roku

Płock, dnia 15 marca 2016 roku ZDP.T.2930/1/2016 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock, woj. mazowieckie 2. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 2. Tryb udzielania zamówienia:...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego oraz budynku gospodarczego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego oraz trzech innych budynków położonych w Gąbinie przy ul. Staszica 1 na działce 35/1”

Płock, 09.03.2016 r. STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU BZP.272.3.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego oraz budynku gospodarczego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Zmiana sposobu użytkowania części budynków Domu Pomocy Społecznej na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wyszogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU Płock, dnia 29 luty 2016 r. BZP.272.4.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych – art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz....

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego oraz budynku gospodarczego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego oraz trzech innych budynków położonych w Gąbinie przy ul. Staszica 1 na działce 35/1”

Płock, 23.02.2016 r. STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU BZP.272.3.2016 Wykonawcy Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego oraz budynku gospodarczego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego...

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na „Zmianę sposobu użytkowania części budynków Domu Pomocy Społecznej na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wyszogrodzie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”

Płock,23.02.2016 r. STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU BZP. 272.4.2015 Wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na „Zmiana sposobu użytkowania części budynków Domu Pomocy Społecznej na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wyszogrodzie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Domu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej sprawowanej codziennie, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, na obiekcie położonym na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie przy ul. Wyszogrodzkiej

Płock, dnia 23 grudnia 2015 roku ZDP.T.294/33/2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock, woj. mazowieckie 2. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: usługi 2. Tryb udzielania zamówienia: uproszczone...