Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Dostawa materiałów do budowy chodników''

ZDP.T.2930/3/2020 Ogłoszenie nr 519475-N-2020 z dnia 2020-03-03 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa materiałów do budowy chodników OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki''

ZDP.T.2930/2/2020 Ogłoszenie nr 510704-N-2020 z dnia 2020-02-10 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...