Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,, Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco''

ZDP.T.2930/1/2020 Ogłoszenie nr 506279-N-2020 z dnia 2020-01-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrsk - Gralewo''

ZDP.T.2931/1/2020 Ogłoszenie nr 503299-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrsk - Gralewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...