Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

ZDP.T.2930/1/2019 Ogłoszenie nr 504144-N-2019 z dnia 2019-01-16 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...