Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej sprawowanej codziennie, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, na obiekcie położonym na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie przy ul. Wyszogrodzkiej 15 oraz monitorowanie systemu alarmowego na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu w 2020 roku''

ZDP.T.2930/9/2019 Ogłoszenie nr 624874-N-2019 z dnia 2019-11-21 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej sprawowanej codziennie, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, na obiekcie położonym na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie przy ul. Wyszogrodzkiej 15 oraz monitorowanie...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km

ZDP.T.2931/6/2019 Ogłoszenie nr 623561-N-2019 z dnia 2019-11-18 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin''

ZDP.T.2931/5/2019 Ogłoszenie nr 622956-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin od km 2+254,13 km do 3+228,16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...