Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych nr 2944W Radzanowo-Bodzanów, 2934W od drogi powiatowej nr 3059W-Daniszewo oraz 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów

ZDP.T.2930/6/2019 Ogłoszenie nr 609953-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr: 2944W Radzanowo - Bodzanów, 2934W od drogi powiatowej nr 3059W - Daniszewo oraz 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo – Bodzanów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane ...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin-Nowy Kamień-Janówek''

ZDP.T.2931/4/2019 Ogłoszenie nr 592683-N-2019 z dnia 2019-09-04 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...