Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco''

ZDP.T.2930/2/2019 Ogłoszenie nr 512595-N-2019 z dnia 2019-02-11 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...