Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ..Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Bazy nr 2 w Bodzanowie''

ZDP.T.2930/4/2019 Ogłoszenie nr 612890-N-2019 z dnia 2019-10-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Bazy nr 2 w Bodzanowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu''

ZDP.T.2930/3/2019 Ogłoszenie nr 612885-N-2019 z dnia 2019-10-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych nr 2944W Radzanowo-Bodzanów, 2934W od drogi powiatowej nr 3059W-Daniszewo oraz 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów

ZDP.T.2930/6/2019 Ogłoszenie nr 609953-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr: 2944W Radzanowo - Bodzanów, 2934W od drogi powiatowej nr 3059W - Daniszewo oraz 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo – Bodzanów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane ...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin-Nowy Kamień-Janówek''

ZDP.T.2931/4/2019 Ogłoszenie nr 592683-N-2019 z dnia 2019-09-04 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km

ZDP.T.2931/3/2019 Ogłoszenie nr 574823-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...