Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr 2925W Piączyn - Włóki oraz nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś

ZDP.T.2930/4/2018 Ogłoszenie nr 550771-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr 2925W Piączyn - Włóki oraz nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu''

ZDP.T.2931/1/2018 Ogłoszenie nr 543797-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco

ZDP.T.2930/2/2018 Ogłoszenie nr 520978-N-2018 z dnia 2018-02-21 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Informacja o wyniku II przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała oznaczonych działkami ewidencyjnymi: nr 78/2

Płock, dnia 15 stycznia 2018r. GGN-II.6840.14.1.2013 INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) – Zarząd Powiatu w Płocku informuje, że ogłoszony przetarg na dzień 15 stycznia 2018r., dotyczący sprzedaży nieruchomości...

Informacja o wyniku II przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała oznaczonych działkami ewidencyjnymi: nr 126/2

Płock, dnia 15 stycznia 2018r. GGN-II.6840.14.2.2013 INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) – Zarząd Powiatu w Płocku informuje, że ogłoszony II przetarg na dzień 15 stycznia 2018r., dotyczący sprzedaży nieruchomości...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej sprawowanej codziennie, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, na obiekcie położonym na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie przy ul. Wyszogrodzkiej 15 oraz monitorowanie systemu alarmowego na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu w 2018 roku

ZDP.T.2930/25/2017 Ogłoszenie nr 625492-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej sprawowanej codziennie, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, na obiekcie położonym na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie przy ul. Wyszogrodzkiej 15 oraz monitorowanie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2018 roku

ZDP.T.2930/24/2017 Początek formularza Ogłoszenie nr 624622-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: ,,USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 NA TERENIE DZIAŁANIA BAZY NR 1 W SIKORZU

ZDP.T.2930/23/2017 Ogłoszenie nr 610642-N-2017 z dnia 2017-11-02 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...