Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: ,,Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco"

ZDP.T.2930/3/2017 Ogłoszenie nr 34623 - 2017 z dnia 2017-03-01 r. Płock: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno”

ZDP.T.2930/2/2017 Ogłoszenie nr 23471 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Płock: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...