Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco

ZDP.T.2930/2/2018 Ogłoszenie nr 520978-N-2018 z dnia 2018-02-21 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Informacja o wyniku II przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała oznaczonych działkami ewidencyjnymi: nr 78/2

Płock, dnia 15 stycznia 2018r. GGN-II.6840.14.1.2013 INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) – Zarząd Powiatu w Płocku informuje, że ogłoszony przetarg na dzień 15 stycznia 2018r., dotyczący sprzedaży nieruchomości...

Informacja o wyniku II przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała oznaczonych działkami ewidencyjnymi: nr 126/2

Płock, dnia 15 stycznia 2018r. GGN-II.6840.14.2.2013 INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) – Zarząd Powiatu w Płocku informuje, że ogłoszony II przetarg na dzień 15 stycznia 2018r., dotyczący sprzedaży nieruchomości...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco

ZDP.T.2930/1/2018 Ogłoszenie nr 507661-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...